Etkinlik Takvimi


26/03/2018
17:00 - 18:30
Betim, İstanbul Türkiye

Hali hazırda uygulama sahası bulan Sağlıkta Dönüşüm Programı, tıpta adalet ilkesi açısından 2003-2013 verileri göz önüne alınarak incelenmiştir. Çalışmamız ülkedeki tüm bireyleri etkileyen sağlık politikalarının bir etik çerçeveye sahip olması gerektiği vurgusu ön kabulünden hareket etmiştir. Tıpta adalet ilkesi altında sayılan; ihtiyaç, eşitlik, faydacılık ve hakkaniyet ilkelerine göre, dönem başında ve sonunda; hizmet sunumu, finansman, harcama ve sağlık göstergelerinin analizi yapılmıştır. Bahsi geçen adalet ilkesinin altilkeleri çerçevesinde programın başarılı olduğunu söylemek mümkündür. Programın temel felsefesini oluşturan hakkaniyet ilkesiyle göstergelerin genel olarak uyum içinde olduğunu, özellikle ihtiyaç ilkesi çerçevesinde bazı etik tartışma alanlarının oluştuğu ifade edilebilir. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sosyal adalet yaklaşımı ile de uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda 1961 Anayasası ile ileri sürülen sosyalizasyon söyleminin bu dönemde gerçekleştirilme yönünde olduğu görülür. Program, genel olarak adalet ilkeleri ile uyumlu bir yerde durmasına karşın, birçok etik problemin tartışmasından kaçınarak doğrudan uygulama safhasına geçtiğini de görmekteyiz. Sonuç olarak adalet veya herhangi etik bir ilke etrafında politikaların tartışılması ve belirlenmesi uygulamada doğru ile yanlış arasındaki çizgileri belirlemeye daha çok yardımcı olacağı açıktır.


Harita yükleniyor...

Etkinlik Takvimi

<<Mayıs 2018>>
PSÇPCCP
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

HSV Etkinlikler

09
Haziran
2018

Kur'an ve Hayat Okumaları

"Okuduğumu anlıyorum, yaşamak için öğreniyorum" İşte sana da [ey Muhammed,] kendi buyruğumuz altında… Devamı...

09
Haziran
2018

Geleneksel Aile İftarı

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı'nın Geleneksel Aile İftarı, İBB Florya Sosyal Tesisleri… Devamı...

HSV Duyuru

Mezuniyet Gecesi Gerçekleştirildi

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı’nın düzenlediği Mezuniyet Gecesi’18 Hayat Dostları’nın katılımı Devamı

HSVeczacı Kozası Yaz Stajı Kayıtları Başladı

Hayat Vakfı Eczacı Kozası olarak Öğrenci İlişkileri Komisyonumuz öğrencilere yaz stajlarını yapabilmeleri Devamı

Prof Dr Mustafa Samastı için tören düzenlendi

Vakfımızın Mütevelli Heyeti Üyesi ve ilk Mütevelli Heyeti Başkanı Prof Dr Mustafa Devamı

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisinin 2018 yılı 1. sayısı çıktı.

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi’nin ikinci yayın döneminin (Ocak 2016—günümüz) üçüncü yılına Devamı

‘Batı’daki Biyomedikal Etik Tartışmalarında Özerklik ve İnsanlık Onuru’ Betim Kitaplığı’ndan Çıktı.

Kök hücre araştırmaları, reprodüktif insan klonlama tasarıları, kimerizm ve transgenez ürünü canlıların Devamı