Etkinlik Takvimi


26/03/2018
17:00 - 18:30
Betim, İstanbul Türkiye

Hali hazırda uygulama sahası bulan Sağlıkta Dönüşüm Programı, tıpta adalet ilkesi açısından 2003-2013 verileri göz önüne alınarak incelenmiştir. Çalışmamız ülkedeki tüm bireyleri etkileyen sağlık politikalarının bir etik çerçeveye sahip olması gerektiği vurgusu ön kabulünden hareket etmiştir. Tıpta adalet ilkesi altında sayılan; ihtiyaç, eşitlik, faydacılık ve hakkaniyet ilkelerine göre, dönem başında ve sonunda; hizmet sunumu, finansman, harcama ve sağlık göstergelerinin analizi yapılmıştır. Bahsi geçen adalet ilkesinin altilkeleri çerçevesinde programın başarılı olduğunu söylemek mümkündür. Programın temel felsefesini oluşturan hakkaniyet ilkesiyle göstergelerin genel olarak uyum içinde olduğunu, özellikle ihtiyaç ilkesi çerçevesinde bazı etik tartışma alanlarının oluştuğu ifade edilebilir. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sosyal adalet yaklaşımı ile de uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda 1961 Anayasası ile ileri sürülen sosyalizasyon söyleminin bu dönemde gerçekleştirilme yönünde olduğu görülür. Program, genel olarak adalet ilkeleri ile uyumlu bir yerde durmasına karşın, birçok etik problemin tartışmasından kaçınarak doğrudan uygulama safhasına geçtiğini de görmekteyiz. Sonuç olarak adalet veya herhangi etik bir ilke etrafında politikaların tartışılması ve belirlenmesi uygulamada doğru ile yanlış arasındaki çizgileri belirlemeye daha çok yardımcı olacağı açıktır.


Harita yükleniyor...

Etkinlik Takvimi

<<Ocak 2019>>
PSÇPCCP
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

HSV Etkinlikler

25
Ocak
2019

HayatCuması

Vakfımızın kuruluşundan beri sürdürdüğü ve artık her yönüyle gelenekselleşen HayatCuması Etkinlikleri ve Akşam… Devamı...

01
Şubat
2019

HayatCuması

Vakfımızın kuruluşundan beri sürdürdüğü ve artık her yönüyle gelenekselleşen HayatCuması Etkinlikleri ve Akşam… Devamı...

02
Şubat
2019

Atölye I: Sağlık Çalışanının Hukuki Sorumlulukları

Tıbbi uygulama hataları, hizmetleri sunan hekim, hemşire ve ilgili yasaya göre hastaya müdahale… Devamı...

08
Şubat
2019

HayatCuması

Vakfımızın kuruluşundan beri sürdürdüğü ve artık her yönüyle gelenekselleşen HayatCuması Etkinlikleri ve Akşam… Devamı...

09
Şubat
2019

Hastalıklara Bütüncül Bakma Sanatı: Homeopati

Eczacı Kozası ve Eczacı Hanım Kozası işbirliğiyle ilk eğitim programımız 9-10 Şubat, 9-10… Devamı...

HSV Duyuru

Betim Ajanda 2019 Çıktı

“Tıpta iki kere iki hep dört etmez, bazen üç, bazen beş eder” Devamı

Hayat Sağlık Dergisinin 18. Sayısı Çıktı

İnsanın maddi çevresini denetlemek, manipüle etmek, değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle, bunlara Devamı

Çocuklar Üşümesin!

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Çocuk Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından 1998 yılından Devamı

Burs başvuruları başladı.

Değerli Öğrenciler, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı geçmişten günümüze nesil yetiştirme Devamı

Hayat Vakfı Şanlıurfa Şubesi burs başvuruları başladı.

Bildiğimizi yapmak için 30 yıl önce yola çıktık ve 30 yıldır da Devamı