Panel: Sağlık Çalışanının Hukuki Sorumlulukları


04/05/2019
13:00 - 17:00
Betim, İstanbul Türkiye

Tıbbi uygulama hataları, hizmetleri sunan hekim, hemşire ve ilgili yasaya göre hastaya müdahale yetkisi bulunan fizyoterapist, psikolog veya diyetisyen gibi sağlık personelinin, öneri ve/veya uygulamaları sonucu, hastalığın normal seyrinin dışına çıkarak, iyileşmesinin gecikmesinden hastanın ölümüne kadar geniş bir yelpazedeki koşulların tamamını içermektedir. Ülkemizde de, tıpta görülen değişim ve yenilikler, toplumun eğitim ve bilinç seviyesinin yükselmesi, iletişim/paylaşım olanaklarının yaygınlaşması, sigorta sistemlerinin gelişmesi ve hak arama mücadelesi gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak tıbbi uygulama hatası iddiası ile yargıya yapılan başvuruların her geçen yıl arttığı bildirilmekte, bu konuda yapılan eğitimler, bilirkişi incelemeleri, hukuki ve adli tıbbi yaklaşım giderek daha çok önem kazanmaktadır. Tıbbi uygulama hataları ülkemizde ve dünyada son yıllarda çok sık tartışılan bir konu haline gelmekle birlikte, sonuçları itibari ile de tedavi hizmetlerinden yaralanan ve bu hizmeti sunan taraflar açısından ehemmiyetini korumaktadır.

Tedavi hizmetlerinin etiğe/usulüne uygun bir şekilde sunulmasında sosyal ve fiziksel şartların yeterli olması kadar sağlıklı hasta-hekim ilişkisinin kurulması ve hastanın tedavi hizmeti ile ilgili anlayabileceği şekilde yeterince bilgilendirilmiş olması da önemlidir. Bu bağlamda yaşanan sorunların büyük bir kısmının hasta ile hekim arasında uyumlu ilişkinin olmaması, iletişim eksikliği ve karşılıklı empati yeteneğinin zamanla kaybedilmesi nedeniyle ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu sebeple, hasta ve hasta yakınları ile iletişim becerilerinin geliştirilmesi, insanımızın kadim geçmişinde olduğu gibi empati ve diğergamlık duygularının yeniden canlandırılması adına atılacak adımlar oldukça değerli olacaktır.

Her uygulamada ve eylemde olduğu gibi tıbbi uygulamalarda da bazı riskler bulunabilmektedir. Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi 13. maddede, “tabip ve diş tabibi, ilmî icapları uygun olarak teşhis koyar ve gereken tedaviyi tatbik eder. Bu faaliyetlerinin mutlak surette şifa ile neticelenmemesinden dolayı, deontoloji bakımından muaheze edilemez.” denilmektedir. Bu açıdan tıbbi uygulamalar söz konusu riskler göze alınarak ve yarar – zarar dengesi gözetilerek yapılmaktadır. Hekim, hastanın bilgisi dahilinde (aydınlatılmış onam) olması durumunda, bu zararların ortaya çıkmasından hukuken sorumlu kabul edilmemektedir. Hastanın tıbbi müdahaleye vereceği rıza, söz konusu müdahaleyi hukuka uygun hale getiren en önemli unsurdur. Bu rızanın hangi ortamda ne şekilde alınacağı, hangi esaslara dikkat edilmesi gerektiği ve hukuksal karşılıkları hususlarında sağlık çalışanlarının bilgi düzeylerinin arttırılması tedavi hizmetinin ilk adımında yapılacak eksikliklerin ve sağlık çalışanını zorda bırakan hukuksal zararların önüne geçebilecektir.

Özellikle tıp eğitimini bitirdikten sonra farklı sosyokültürel bölgelerde ve her türlü fiziki imkanın bulunamadığı ortamlarda meslek hayatına adım atan genç sağlık çalışanı grubunun ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda, tıp hukuku konusunda yapılacak çalışmaların ehemmiyeti daha çok anlaşılacaktır. Sağlık çalışanlarının arasında bu konuda kurulacak iş birliği ve dayanışmanın da inşa edilmesi ile birçok sorunun çözüme kavuşması yönünde bir adım atılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda düzenlenmesi planlanan Sağlık Çalışanının Hukuki Sorumlulukları Paneli ile her alandan çeşitli mesleki tecrübesi bulunan hekimler, diş hekimleri, hemşireler, fizyoterapistler, psikolog ve diyetisyenler gibi hasta ile temas eden tüm sağlık çalışanı grupları, sağlık hizmeti yöneticileri ile tıp ve hukuk alanında birikim sahibi akademisyenler bir araya gelecektir.

 
Zeytinburnu İlçe Sağlık Müdürü Dr.Havva Kaplan Kılavuz moderatörlüğünde gerçekleşecek olan “Sağlık Uygulamalarında Etik, İletişim ve Empati” başlıklı oturumda;
İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik AD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Ertin, Hasta Mahremiyeti ve Etik konusunda,
Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elgiz Yılmaz İletişim Zorlukları – Empati konusunda,
Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Hakeri Aydınlatma Yükümlülüğü (Rıza) konusunda,
İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Yalçın Büyük moderatörlüğünde gerçekleşecek olan “Tıbbi Uygulama Hatalarına Klinik Yaklaşım” başlıklı ikinci oturumda ise,
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıbbi Onkoloji AD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Gümüş, Dahili ve Temel Tıp Bilimleri alanında,
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı, Cerrahi Tıp Bilimleri alanında,
Medipol Üniversitesi Endodonti AD Öğretim Üyesi Dr. Fatma Macit Ermiş, Diş Hekimliği alanında yaşanmış olgulardan örnekler eşliğinde görüş ve deneyimlerini katılımcılar ile paylaşacaklardır. Konunun uzmanı konuşmacılar ile interaktif bilgi aktarımı imkanı bulunabilecektir. Program sonunda Panel Katılım Belgesi verilecektir.

Konu başlıklarına ilgi ve ihtiyaç duyan tüm sağlık çalışanları programımıza davetlidir.

Not: Katılım kontenjanla sınırlıdır.

 
Program
13:00-13:30 Açılış ve Takdim
13:30-15:00 I. Oturum “Sağlık Uygulamalarında Etik, İletişim ve Empati”
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-17:00 II. Oturum “Tıbbi Uygulama Hatalarına Klinik Yaklaşım”
17:00-17:15 Kapanış

Kayıt Formu


Harita yükleniyor...
Panel: Sağlık Çalışanının Hukuki Sorumlulukları

Etkinlik Takvimi

<<Ekim 2019>>
PSÇPCCP
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

HSV Etkinlikler

19
Ekim
2019

Gelin Tanış Olalım

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı olarak bu sene de 'Gelin Tanış Olalım'… Devamı...

21
Ekim
2019

İrfan Aynasında İnsan

“Nefsini bilen Rabbini bilir” -hadisi şerif- İnsanın dünyadaki en büyük gayesi kendisini ve… Devamı...

26
Ekim
2019

Aile Buluşması 2019

Hayat Vakfı Geleneksel Aile Buluşması 26-29 Ekim 2019 tarihleri arasında Afyonkarahisar Oruçoğlu Thermal… Devamı...

02
Kasım
2019

Fotoğraf ve İletişim Kulübü dersleri başlıyor.

Sürekli bir devinim içerisinde olan dinamik bir Dünya'da yaşıyoruz. Her geçen saniye teknoloji… Devamı...

HSV Duyuru

İlkyardım Çantası Olmayan Okul Kalmasın!

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Okulda Hayat Var Projesi, Türkiye’nin çeşitli Devamı

Ramazan Sevinci Projesi

Sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: “Hayır olarak infak edeceğiniz şey, Devamı

Hayat Vakfı, 139 mezunu uğurladı

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı’nın geleneksel mezuniyet programı 3 Mayıs Cuma Devamı

Büyük Eczacı Buluşması Gerçekleştirildi

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Eczacı Kozaları’nın düzenlediği kahvaltıda Türkiye’nin dört Devamı

Betim Ajanda 2019 Çıktı

“Tıpta iki kere iki hep dört etmez, bazen üç, bazen beş eder” Devamı