HSVproje

Projelerin uygulama süreçlerindeki etkinliklerdir. Sınırlı/sınırsız sayıda katılımcıyla yapılır. Katılımcı, katılımcı etkinliği, oturum sayısı ve zaman projeye göre değişkendir. Proje bazında yazman/yazmanlar belirlenerek raporlanır. Katılımcılara Aidiyet Başkanı ve Proje Yürütücüsünün imzaladığı sertifika verilebilir.

Gelecek Etkinlikler

Bu Kategoride Etkinlik Yok