Hayat Vakfı » Projeler

Kadın Sosyal Yaşam ve Eğitim Merkezi

Küresel Sağlıkta İnovasyon ve Girişimcilik

Pandemi Sürecinde Sağlık Uygulamaları

Gençlerin İyilik Halinin Fark Edilmesi ve Güçlendirilmesi

Geleceğin Sağlıkçıları Afetlere Hazır 

Nesillerin Hayat Buluşması-2

Gençlik ve Sağlık Çalıştayı

Nesillerin Hayat Buluşması-1