Hayat Vakfı » Projeler

Postür Projesi Sonuç Raporu

Sağlık Hizmetleri Kullanıcısı Olarak Otizmli Erişkinler: Ne Kadar Farkındayız?

Tıp ve Sağlık Bilimleri Öğrencilerinde Psikolojik Esneklik Projesi

Kadın Sosyal Yaşam ve Eğitim Merkezi

Küresel Sağlıkta İnovasyon ve Girişimcilik Projesi

Pandemi Sürecinde Sağlık Uygulamaları

Geleceğin Sağlıkçıları Afetlere Hazır 

Nesillerin Hayat Buluşması-2

Gençlik ve Sağlık Çalıştayı

Nesillerin Hayat Buluşması-1