Hayat Vakfı » Projeler » Pandemi Sürecinde Sağlık Uygulamaları

Pandemi Sürecinde Sağlık Uygulamaları

Pandemi Sürecinde Mülteciler İçin Sağlık Uygulamaları, Sağlık Politikaları ve Entegrasyonlardaki İyi Uygulama Örneklerine Genel Bir Bakış Projesi

Proje pandemi döneminde mültecilere yapılan sağlık uygulamaları, sağlık politikaları ve entegrasyonları çalışmalarının yerinde incelenmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda çevre kirliliği, fırsat eşitliği, dijitalleşme ve veri analizi bağlamında altı farklı ülkeden iyi uygulama örneklerini görmek ve bunları ülkemiz yerel yönetimlerine sunmak amaçlanmaktadır. Böylece pandemi yönetimi bağlamında iyi uygulama örneklerini ülkemize getirerek ve ülkemizdekileri ortaklarımızla paylaşarak pandeminin kalan sürecini ve halk sağlığı açısından geleceğimizi daha iyi yönetebilme becerisi kazanmak amaçlanmıştır. Ayrıca kurumsal kapasite geliştirmek, farklı ülkelerle işbirliği içerisinde çalışma becerisi kazanmak amaçlanmaktadır.

Proje ile aşağıdaki hedeflere ulaşmak amaçlanmaktadır:

  • Halk sağlığı bağlamında ülkeler arasında artan işbirliği;
  • İyi örnek uygulamaların yaygınlaştırılması;
  • Covid-19 pandemisinin daha iyi yönetimi ve dünyamızın geleceğinde olası benzer deneyimlerle bahsetme;
  • Mülteci sağlığı ve yönetiminde iyileştirmelerin sağlanması;
  • Veri analizi ve sayısallaştırma bağlamında yerel yönetimlerin güçlendirilmesi;
  • Sağlık hizmetlerinden yararlanmada fırsat eşitliği ilkesine daha sıkı bağlı olmak ve çevre dostu yöntemler geliştirmek.
  • Kişisel deneyimlerde artış.

Proje süresi onaltı aydır. Proje açıktır.