Hayat Vakfı » Etkinlik Takvimi » Kitaptan Ekrana 24: Bir Köpeğin Araştırmaları

Kitaptan Ekrana 24: Bir Köpeğin Araştırmaları

16 Haziran 2023    
21:00 – 22:30

“Kafka bu eserinde yaşamı; deneyler ve araştırmalar yapan bir köpeğin gözünden anlatır. Kitapta köpek bir canlı türü gibi görünse de, aslında insanın insana, doğaya ve topluma yabancılaşmasını, kendi duygusal dünyasının süzgecinden geçirerek okuyucuya sunar. Köpek uzun bir süre insanların etkisinde kalır ve yavaş yavaş kendi türüne yabancılaşır. Gençliğin verdiği şevkle sorguladığı şeylerin diğer köpekler üzerinde hiçbir etki bırakmaması onu git gide yalnızlığa iter. Yazar; 21.Yüzyıl insanının yalnızlaşmasını yaşadığı dönemde öngörmüş ve bu konu üzerine birçok hikâye kaleme almıştır. Kafka’nın ölümünden sonra 1931 yılında yayımlanan bu eser; Yazarın birinci ağızdan anlattığı nadir hikâyelerden bir tanesidir.” Kitaptan Ekrana üst başlığında bu sefer acil tıp bilimleri hocası Doç. Dr. Mustafa Boğan moderatörlüğünde “Bir Köpeğin Araştırmaları”nı  16 Haziran 2023 Saat 21’de çevirimiçi konuşacağız. Bekleriz.