Hayat Vakfı » Etkinlik Takvimi » Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Asistanları İçin Tez Yazımı

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Asistanları İçin Tez Yazımı

7 Kasım 2023    
19:30 – 21:30

Etik Kurul Alınması
Veri Girişi (SPSS Uygulamalı)
Tez Yazım Kılavuzu
Literatür Tarama
Kaynak Gösterme (Mendeley Uygulamalı)

Bu atölyede, sağlık bilimlerinde uzmanlık eğitimi alan araştırma görevlilerinin uzmanlık tezini nasıl yazacağını ve bu yazma sürecinin ince, zorlu ve önemli bir süreç gerektirdiğini anlatmak hedeflenmiştir. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Tekin hocamızın kılavuzluğunda tez yazım sürecinde, etik kurul alınması, veri girişi, tez yazım kılavuzu, literatür tarama ve atıflamanın nasıl yapılacağı uygulamalı eğitimle atölyede ele alınması planlanmıştır.

Katılımınızı bekleriz.