HSVkütahya » Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 28/2. Sayı Çıktı 

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 28/2. Sayı Çıktı 

İkinci yayın hayatında sekizinci yılına adım atmış ve özveriyle yayımcılık hayatına devam eden Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi’nin siz değerli okurlarına birkaç mesajı bulunmaktadır. 

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi; temel tıp bilimleri, klinik bilimler ve diğer sağlık alanlarından gelen orijinal araştırmalar, davetli yazılar, derleme, olgu sunumları, teknik raporlar, editöre mektup türlerinde hazırlanmış bilimsel yazıları yayımlamaktadır. Gönderilen bilimsel yazıların atıf almalarını kolaylaştırması, uluslararası saygın indekslerde yerini alması ve daha geniş okuyucu kitlesine ulaşması amacıyla bilimsel yazı dilinin İngilizce olması kabul açısından önemsenmektedir. Orijinal araştırma makalelerinde gereç ve yöntemler bölümünde etik kurul merkezi, onay/karar numarası ve tarihinin açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca olgu sunumu ve serilerinde Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu’nun imzalı olarak alındığı açık bir şekilde belirtilmelidir. Gönderilen tüm bilimsel yazılar için intihal raporu istenmektedir ve benzerlik indeksinin %20 ve üzerinde olması durumunda değerlendirme sürecine girmeden yazara iade edilmektedir. Bilimsel yazılarda özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar; başlıklar, yazar ad ve soyadları, yazar sıralaması, ilişkili kurum bilgileri, yazışma yazarı bilgileri (adı, soyadı, adres, mail adresi), ORCID (Open Researcher and Contributor ID) bilgileri, Öz ve Abstract yapılandırması, anahtar sözcükler, çıkar çatışması ve finansman bildirimidir. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi’nin kaynak yazım stili “Vancouver stilidir”. Endnote programı kullanıldığında Vancouver stilinden farklı olarak dergi adlarını uzun yazmaktadır. Vancouver stilinde dergi adları kısaltılarak verilmektedir. İngilizce anahtar sözcükler “Medical Subject Headings (MESH)”e, Türkçe anahtar sözcükler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak alfabetik sıra ile verilmelidir. Bu noktalar makale değerlendirme sürecini hızlandırması, daha özgün yazılar yayımlanması, atıf almayı kolaylaştırması ve dolayısı ile uluslararası saygın indekslerde yerini alması ve daha geniş okuyucu kitlesine ulaşması açısından çok önemlidir.  

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi’nde uygulanan yayın politikası, makalelerin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine katkı sunmaktadır. Bu doğrultuda uygulanan çok katmanlı değerlendirme süreçleri, yazarların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Bu noktada bilimsel yazının ilk gönderildiği aşamadan yayımlanmasına kadar geçen süreçte bütün paydaşların (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilke ve standartlara uyması önem taşımaktadır. 

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi olarak 2023 yılının ikinci sayısında siz değerli okurlarımıza 12 araştırma makalesi, 2 vaka takdimi ve 3 derlemeyi sunmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Başta siz değerli yazarlarımız ve okuyucularımız olmak üzere, tüm yoğunluklarına rağmen özveri ile emek vermeye devam eden hakemlerimize, editörlerimize ve teknik ekibimize verdikleri destek için teşekkür ederiz.  

Katkı ve desteklerinizin artarak devam etmesini temenni eder, tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz.

Doç. Dr. Sedat Akbaş

Ulaş