HSVkütahya » GENÇLERİN İYİLİK HALİNİN FARK EDİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (Gençlik Çalışanı Hareketliliği)

GENÇLERİN İYİLİK HALİNİN FARK EDİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (Gençlik Çalışanı Hareketliliği)

Proje Hakkında
AB Erasmus+ projeleri kapsamında ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı liderliğinde Uluslararası Tüm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve EMU Fransa derneği ortaklığında yürütülen 2022-1-TR01-KA153-YOU-000069773 projesinin amacı; bir bireyin özellikle gencin travmatik bir deneyim geçirirken yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişimleri doğru anlamlandırabilmek , gençlik çalışanlarının ruhsal bozuklukları tanıması, bunlara karşı yapılacakları bilmesi için atölye etkinlikleri ve yaygın öğretim yöntemleriyle eğitim programı geliştirilmekdir. Özellikle Avrupa’da ve Türkiye’de gençler arasındaki intihar vakalarının artış hızı böyle bir projenin varlığını önemli kılmaktadır. Projenin hedef kitlesi gençlik çalışanlarıdır.

Gençlik çalışanı: doğrudan gençlerle veya gençler için çalışan, onların bireysel ve sosyal gelişimlerine katkı sunan bunu yaparken genellikle yaygın ve sargın öğrenme tekniklerini kullanan veya gençlik hakları alanında çalışan profesyonel çalışanlardır. Gençlik çalışanlarının görev aldığı aktivitelere göre farklı rolleri olabilir. Bunlar; kolaylaştırıcı, eğitmen, gençlik lideri, grup lideri, proje koordinatörü, irtibat kişisi, yurt idarecisi vb kişilerdir.

Proje gençlik çalışanlarının;

  • Gençlik psikolojisi anlama,
  • Ruhsal bozukluklar hakkında psikoeğitim ile farkındalık kazanma,
  • Stresle başa çıkma becerisi kazanma,
  • Farklı ırk, din, dil, inanç ve değerlerden gençleri anlama ve hoşgörülü olma,
  • Çeşitliliklere saygı,
  • Nefes egzersizleri ile rahatlama teknikleri öğrenme,
  • Sanat veya spor aktivite alışkanlıklarının önemi hakkında farkındalık kazanma,
  • Daha yeşil bir toplum için farkındalık kazanma,
  • Olumlu duygu durum artırma stratejisi geliştirme konularında bilgi düzeyi geliştirme sağlanacaktır.

Gençler için topluma daha bilinçli, anlayışlı ve hoşgörülü gençlik çalışanı (idareci, yurt müdürü, gençlik lideri vb.) kazandırma konusunda fayda sağlanacaktır. Ruhsal hastalıklara yönelik dijital bilinçlendirme broşürleri hazırlanacaktır. Toplumsal farkındalık artırılacaktır.

Ayrıca gençlik STK’ları ve gençlik çalışanları için bir saha araştırması yapılacak ve bilimsel bir çıktı elde ederek, literatüre kazandırılacaktır.

KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

PROGRAM İÇİN TIKLAYINIZ