HSVkütahya » Kahrolacaksın İsrail, Tarihinde Hep Olduğun Gibi!

Kahrolacaksın İsrail, Tarihinde Hep Olduğun Gibi!

İsrail ordusunun sürdürdüğü caniliklerle dolu işgal girişiminden vazgeçmesi çağrılarına rağmen Gazze Şifa Hastanesini de işgal ederek verilen tıbbi hizmetin durmasına sebep olması aklen ve vicdanen kabul edilemez. Savaşın bile bir hukuku vardır ve bu hukukta asker olmayanlara ve asker olup hasta ve yaralı olanlara yönelik her türlü müdahale yasaktır. Gazze Şifa Hastanesinde hasta ve yaralı asker/silahlı güç bile yokken işgal edilerek yatan ve ayaktan hastalara hizmet vermesi engellenmiştir. İsrail hükümeti ve ordusu sayısız insanlık suçlarına bir yenisini daha eklemiştir. Ve maalesef İsrail hekimleri ve sağlıkçıları bu suça susarak tıp etiğinin ve deontolojinin en temel ilkelerinin açıkça ihlaline göz yummuşlardır.

İsrail hükümeti ve ordusu bu yaptıklarının yanlarına kalmayacağını görecektir. Bu canilere arka çıkıp destek verenler ve destek olanlar da bu hesaptan kurtulamayacaktır. Her gün dünya kentlerinde protestocularla dolan cadde ve meydanlar, yeryüzü halklarının kanayan vicdanlarının yöneliminde yeni bir dünyanın kuruluşunu haber vermektedir.

Gazzeliler, yaşamalarına imkan bırakmayanlara karşı ölümleriyle direnmektedir. Gazze’de bombalarla yıkılan asıl İsrail’dir. Bu zulme tarihin ruhu ve insanlığın aklı ve vicdanı asla bigane kalmayacak ve insanlığın gözünden düşen İsrail’in bir kez daha yıkılışı çok gecikmeyecektir.

Yarın artık bugündür.

Ne mutlu Gazze çocuklarına ki ölerek insanlığın derin siyonist narkozdan uyanmasına vesile oluyorlar!

Ne mutlu Gazze insanlarına ki direnerek sömürgecilere karşı insanlığın umuduna vesile oluyorlar!

Herkes kendi gafletine ve hıyanetine yansın. Adalet elbet gelecektir!

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı
Genel Merkez Yönetim Kurulu