HSVkütahya » Başlık Sağlık

  • Otoimmün Rahatsızlıklar Kardiyovasküler Hastalıkları Tetikliyor 

    Otoimmün Rahatsızlıklar Kardiyovasküler Hastalıkları Tetikliyor 

    Kardiyovasküler rahatsızlıklar insan ölümlerinin sebepleri arasında ilk sırada gösterilmektedir. Otoimmün hastalıklar üzerine yapılan araştırmalar bu hastalıkların kardiyovasküler rahatsızlıklarla ilişki olduğunu göstermiştir. Örneğin romatoid artritin, kardiyovasküler hastalıkların sebep olduğu ve inflamasyona bağlı ölümleri arttırdığı ile ilgili elimizde birçok veri bulunmaktadır. Otoimmünite ve kardiyovasküler rahatsızlıklar arasındaki ilişki, temel olarak otoantikorların ve proinflamatuar sitokinlerin inflamasyonla olan bağına dayandırılsa…

    İncele