Hayat Vakfı » Haber/Duyuru » Sağlık’a Dair

GENÇLERİN İYİLİK HALİNİN FARK EDİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (Gençlik Çalışanı Hareketliliği)

GENÇLERİN İYİLİK HALİNİN FARK EDİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (Gençlik Çalışanı Hareketliliği)

Proje HakkındaAB Erasmus+ projeleri kapsamında ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı liderliğinde Uluslararası Tüm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve EMU Fransa derneği ortaklığında yürütülen 2022-1-TR01-KA153-YOU-000069773 projesinin amacı; bir bireyin özellikle gencin travmatik bir deneyim geçirirken yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişimleri doğru anlamlandırabilmek , gençlik çalışanlarının ruhsal bozuklukları tanıması, bunlara…

İncele
Otoimmün Rahatsızlıklar Kardiyovasküler Hastalıkları Tetikliyor 

Otoimmün Rahatsızlıklar Kardiyovasküler Hastalıkları Tetikliyor 

Kardiyovasküler rahatsızlıklar insan ölümlerinin sebepleri arasında ilk sırada gösterilmektedir. Otoimmün hastalıklar üzerine yapılan araştırmalar bu hastalıkların kardiyovasküler rahatsızlıklarla ilişki olduğunu göstermiştir. Örneğin romatoid artritin, kardiyovasküler hastalıkların sebep olduğu ve inflamasyona bağlı ölümleri arttırdığı ile ilgili elimizde birçok veri bulunmaktadır. Otoimmünite ve kardiyovasküler rahatsızlıklar arasındaki ilişki, temel olarak otoantikorların ve proinflamatuar sitokinlerin inflamasyonla olan bağına dayandırılsa…

İncele
Motor Öğrenmede Robotik Rehabilitasyon

Motor Öğrenmede Robotik Rehabilitasyon

Motor öğrenme, herhangi bir pratik ya da girişim sonucu kişinin motor performansında meydana gelen kalıcı değişikliklerdir. Yeni bir yeteneğin öğrenilmesinde, kognitif seviyeden otomatik seviyeye kadar gerekli pek çok aşama vardır. Bu süreç aynı zamanda yeni yeteneğin öğrenilmesi için kortikal temsilindeki gelişimlerin de bir göstergesidir. Motor öğrenme teorilerine göre aktif katılım, pratik ve anlamlı hedefler öğrenme…

İncele
Duygusal Zekamız Hissettiğimiz Eşitsizliğin Esiri mi? 

Duygusal Zekamız Hissettiğimiz Eşitsizliğin Esiri mi? 

Etkileşimde olduğumuz insanlarla empati yapabilmemiz sağlıklı bir iletişime olanak sağlarken, sağlıklı iletişimler üzere kurulmuş bir hayat da beraberinde huzuru getirmektedir. Gündelik hayatta çevremizle kurduğumuz iletişimde birçok parametreden etkilenen duygusal zekânın önemli bir yeri vardır. Bu etkenlerden birinin sosyoekonomik statü olduğu bilinmekle beraber henüz duygusal zeka ile ilişkisinin düzeyi ve büyüklüğü kesin olarak belirlenememiştir. Bu konuda…

İncele
Doğal Katil Hücreler ve Kanser

Doğal Katil Hücreler ve Kanser

Doğal Katil Hücreler Kanser Tedavisine Yeni Bir Bakış Kazandırıyor!  Kanser, birçok türevi olması ve sık karşılaşılması nedeniyle şüphesiz üzerinde en çok araştırmanın yapıldığı önemli bir halk sağlığı sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Kanser tedavisine yönelik cerrahi, biyolojik, kemoterapi, radyoterapi, kök hücre terapisi, hormon tedavisi ve immünoterapi gibi tedavi yöntemleri olmasına rağmen, kanser iyileşme sürecini zorlaştıran hatta…

İncele