Hayat Vakfı » Şubeler » HSV Adıyaman Şubesi

HSV Adıyaman Şubesi

Tarih öncesi dönemlere kadar uzanan geçmişiyle Adıyaman, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Orta Fırat Bölümü’nde bulunan bir ilimizdir. Adıyaman’ın yüzölçümü 7.644 kilometrekare olup rakım 669 metredir. Roma döneminde önce Carbanum diye isimlendirilen şehir Doğu Roma döneminde Pordoniom olarak anılmıştır. Bazı araştırmacılarca Adıyaman isminin Anadolu’da yaşamış eski bir halk olan Luviler’in dili olan Luvice’de ‘Ana Tanrıça Ülkesi’ anlamına gelen Adaumana’dan geldiği iddia edilmiştir.

Halen ilimizde tek üniversitesi olarak Adıyaman Üniversitesi bulunmakta olup bu üniversitede bir Tıp Fakültesi, bir Diş Hekimliği Fakültesi, bir Eczacılık Fakültesi, iki bölümü olan bir Sağlık Bilimleri Fakültesi ve beş bölümü olan bir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mevcuttur.

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Adıyaman Şubesi 23.Mayıs.2013 tarihinde Vakıf Mütevelli Heyeti kararı ile kurulmuştur. Şube merkezi tarihi Musalla Camisinin arsası üzerine Vakfımızca inşa edilen Esat Alagic Çocuk ve Gençlik Merkezinde faaliyetini sürdürmektedir.

Adıyaman ilimiz 6.Şubat.2023 depremlerinden en fazla etkilenen illerimizden biridir. Toplamda oniki ilimizi etkileyen onbinlerce insanımızın ölümüne ve yaralanmasına yüzbinlerce yapının yıkımına ve hasarlanmasına sebep olan bu depremler bu illerimizin ve ülkemizin çok uzun süre sadece gündemini belirlemeyecek ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel hayatını da sarsacaktır. Bölgede sorunların kısa vadede çözümü mümkün değildir. Orta ve uzun vadede geliştirilecek çözüm ise tüm ülke olarak birlik ve beraberliğimizle gelecektir.