Hayat Vakfı » Şubeler » HSV Şanlıurfa Şubesi

HSV Şanlıurfa Şubesi

Yazları son derece sıcak ve kurak bir iklime sahip olan Şanlıurfa, kışı serin ve nemli geçirir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en kalabalık şehri olan Şanlıurfa, aynı zamanda yaklaşık 20,4 ortanca yaş ile Türkiye’nin en dinamik nüfusa sahip ilidir. Şehrin yaklaşık oniki kilometre kuzeydoğusunda, yine yaklaşık onikibin yıllık olduğu düşünülen ve dünyanın bilinen en eski tapınağı olan Göbeklitepe bulunmaktadır. Şehrin bilinen en eski adı Edessa olup İskender’in ölümünden sonra kurulan Helenistik krallıklardan Selevkoslar dönemine uzanmaktadır. Fakat Süryaniler, Yunanca olan bu ismi kullanmamış, Urhay’ı kullanmışlardır. Urfakelimesinin de genellikle Süryanice Urhay’den geldiği ileri sürülmektedir. Araplar bu ismi Ruha olarak kullanmış, sonrasında da halk dilinde Türkçe söylenişi kabul görerek Urfa’ya dönüşmüştür. İstiklal savaşında verilen mücadele anısına Şanlı unvanı verilmiştir. Yüzölçümü 19.242 kilometrekare olup rakım 510 metredir.

Halen ilimizde tek üniversite bulunmakta olup bu üniversitede bir Tıp Fakültesi, bir Diş Hekimliği Fakültesi, bir Eczacılık Fakültesi, tek bölümü olan bir Sağlık Bilimleri Fakültesi ve 18 bölümü olan bir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mevcuttur.

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Şanlıurfa Şubesi 23.Haziran.2018 tarihinde Vakıf Mütevelli Heyeti kararı ile kurulmuştur.