Hayat Vakfı » Şubeler » HSV Malatya Şubesi

HSV Malatya Şubesi

Kaysı diyarı olarak Türkiye’de ve Dünyada ünlenen Malatya’nın adı Kültepe tabletlerinde Melita olarak, Hitit tabletlerinde Maldia olarak geçmektedir. Malatya’nın isim kökü Hititçede bal anlamına gelen melid’den türediği ve Hitit kitabelerinde ‘öküz başı ve ayağı’ ile ifade edildiği belirtilmiştir. Sonra bu isim Meliddu, Melide, Melid, Milid, Milidia, Melitea olarak kitabelerde geçmiştir. Malatya’yı ele geçiren Araplar, şehre Malatiyye ismini vermişlerdir. Türklerin Malatya’yı fethetmesiyle isim bugünkü halini almıştır. Malatya, Doğu Anadolu Bölgesi’nin ve Fırat Nehri’nin stratejik konumunda yer alan bir yerleşim yeridir. Bu konumu nedeniyle ilk yerleşmeler sekizin yıl geriye gitmektedir. Ayrıca bölge önemli ticaret yolları üzerinden olduğundan dolayı sürekli savaşılmış bir yerdir. Yüzölçümü 12.259 kilometrekare olup rakım 954 metredir.

Halen ilimizde iki üniversite bulunmakta olup bu üniversitelerde iki Tıp (ayrıca bir İngilizce bölümü) Fakültesi, bir Diş Hekimliği Fakültesi, bir Eczacılık Fakültesi, toplamda altı bölümü olan iki Sağlık Bilimleri Fakültesi, tek bölümlü bir Hemşirelik Fakültesi ve toplamda 12 bölümü olan iki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mevcuttur.

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Malatya Şubesi 20.Şubat.1998 tarihinde Vakıf Mütevelli Heyeti kararı ile kurulmuştur. Halen faaliyetini sürdüren şubelerin içinde en eskisidir.